ZŠ – Zazpívej slavíčku 2020

V úterý 10.března 2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku. Před porotou složenou z vyučujících z obou tříd se představilo celkem 36 odvážných zpěváků z 1. a 4. třídy. Porota hodnotila zpěv lidové písně bez doprovodu hudebního nástroje. Zaměřila se nejen na intonaci, ale i celkový projev účinkujících. A jak to dopadlo?

1. třída

  1. místo – Melánie Práchynská
  2. místo – Hana Žemlová
  3. místo – Adéla Vránová a Karolína Přibylová

4. třída

  1. místo – Tereza Jeřábková  a Veronika Vránová
  2. místo – Petra Hrozková
  3. místo – Hana Provazníková