Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola a Mateřská škola Němčany (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS iz6mfp2, elektronicky na adrese: zs.nemcany@centrum.cz, poštou na adrese: Základní škola a Mateřská škola Němčany, Němčany 37, 684 01 Slavkov u Brna.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při centrum.cz uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz).

Kontaktními osobami jsou:
  • Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
  • Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
    E-mail: mikroregion@politavi.cz

Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí / žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona, a v ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.

Mgr. Zuzana Olejníková, ŘŠ