Třída Berušky

Třída Berušek s kapacitou 23 dětí se nachází v prvním poschodí budovy. Slouží ke vzdělávání mladších dětí.

Skládá se ze dvou propojených heren, které dělí posuvné dveře. Jsou vybaveny účelovým nábytkem, který odpovídá antropometrickým požadavkům dětí.

V první z heren jsou stolečky, které využíváme především při výtvarných pracovních činnostech či ke společnému obědu a svačinkám.

Druhá herna s klavírem je prostorná, slouží pro pohybové a hudební aktivity dětí a také k odpolednímu odpočinku.

Děti mají možnost využívat i různé hrací koutky jako domácnost, kadeřnictví, lego koutek či čtenářský koutek. A také mobilní centra např. pro hru na obchod, divadlo.

Třída samozřejmě disponuje i vlastní šatnou, umývárnou a záchody.

 

Ve třídě Berušek s dětmi pracují paní učitelky Blanka Maradová,  Renata Žemlová a školní asistentka Kateřina Dembická.

  732 509 675

  berusky@zs-nemcany.cz

Provoz třídy Berušky

Provoz ve třídě Berušek je od 7.00 do 16.30 hod.
Děti se zde ráno společně schází a odpoledne rozchází.

Vyzvedávání dětí po obědě je ve 12.00 hod.

Vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.30 hod.

V 16.30 hod. se škola uzamyká.
Prosíme, vyzvedávejte dítě včas, abyste do 16.30 hod. školu opustili.

Denní režim

7.00 – 8.30
příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy Berušek, volně spontánní zájmové aktivity

8.30 – 9.00
pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9.00 – 9.20
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými
dětmi, řízené aktivity

9.20 – 11.20
osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku

11.20 – 12.00
oběd a osobní hygiena dětí

12.00 – 14.00
hygiena, četba, relaxační hudba
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 – 14.30
odpolední svačina, osobní hygiena

14.30 – 16.30
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

Odhlašování obědů

Odhlašování  stravy dětí nejpozději do 8.30 hod. předešlého dne a to do sešitu v šatně Berušek nebo SMS 732 509 675. V případě nemoci si můžete odebrat oběd první den do jídlonosiče v čase 11 – 11.15 hod. u kuchařky ve školní jídelně, jinak oběd propadá.