Základní informace ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Němčany

  Němčany 37, 684 01 Slavkov u Brna

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Olejníková

  544 220 422
      608 917 164

  zs.nemcany@centrum.cz

Budova školy se pro žáky ZŠ otevírá v 7.30 hod.

2. A

Třídní učitelka: Tereza Sedláčková, DiS.
  sedlackova@zs-nemcany.cz

2. B

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Olejníková
  zs.nemcany@centrum.cz

3. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Moudrá
  moudra@zs-nemcany.cz