Třída Motýlci

Třída Motýlků se nachází v přízemí budovy a vznikla při částečné rekonstrukci školy v roce 2015. Její kapacita je 18 dětí a slouží ke vzdělávání starších dětí. 

Skládá se ze dvou vzájemně propojených heren oddělených posuvnými dveřmi. Zcela nový nábytek odpovídající antropometrickým požadavkům dětí umožnil vytvoření herních center pro děti.

V první herně se nachází část se stolečky, u kterých děti tráví čas při tvořivých, pracovních i klidových činnostech a také zde svačí.

Druhá herna slouží k aktivitám hudebnímpohybovým i k odpolednímu odpočinku.

Děti obědvají ve společné školní jídelně.

Součástí třídy je samostatná šatna a sociální zařízení s umývárnou.

Ve třídě Motýlků s dětmi pracují paní učitelky Růžena Kyselková, Jana Schieblová, DiS. a asistentka pedagoga Martina Glozarová.

  736 192 154

  motylci@zs-nemcany.cz

Provoz třídy Motýlci

Provoz ve třídě Motýlků je od 7.30 do 15.30 hod.
V mimo uvedený čas jsou děti ve třídě Berušek.

Ranní scházení dětí s povinnou školní docházkou je nejpozději do 8 hod.
z důvodu plnění školního vzdělávacího programu s důrazem na přípravu do školy.
Pro mladší děti nejpozději do 8.30 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě je ve 12.30 hod.

V době od 12 do 12.30 jsme na obědě. Pokud se ani po uvedeném čase nemůžete dozvonit na naši třídu Motýlků (zřejmě si přidáváme dobrý oběd) či jdete výjimečně dříve, prosíme, NEZVOŇTE NA TŘÍDU BERUŠKY! Děti tam již odpočívají a velmi to ruší. Mějte chvilku strpení nebo zkuste zazvonit na školu.

Vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.30 hod.

V 16.30 hod. se škola uzamyká.
Prosíme, vyzvedávejte dítě včas, abyste do 16.30 hod. školu opustili.

Denní režim

7.30 – 9.00
příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy Motýlků, volně spontánní zájmové aktivity

9.00 – 9.30
pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9.30 – 9.50
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými
dětmi, řízené aktivity

9.50 – 11.50
osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku

11.50 – 12.30
oběd a osobní hygiena dětí

12.30 – 14.00
četba na pokračování, poslech pohádek, relaxační hudba
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, náhradní aktivity

14.00 – 14.30
osobní hygiena, svačina, hry

14.30 – 16.30
volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

Odhlašování obědů

Odhlašování  stravy dětí nejpozději do 8.30 hod. předešlého dne a to do sešitu v šatně Motýlků nebo SMS 736 192 154. V případě nemoci si můžete odebrat oběd první den do jídlonosiče v čase 11 – 11.15 hod. u kuchařky ve školní jídelně, jinak oběd propadá.