Základní informace školní družiny

Pro přihlášené žáky 1. stupně ZŠ

Provoz školní družiny: denně 12.00 – 16.00 hod.

1. oddělení školní družiny

Vychovatelka: Helena Svobodová

  734 263 949

  skolnidruzina1@zs-nemcany.cz

 

2. oddělení školní družiny

Vychovatelka: Marcela Pilátová

  734 325 732

  skolnidruzina2@zs-nemcany.cz

Pro děti 1. stupně na ZŠ a MŠ Němčany funguje od školního roku 2022/2023 Školní družina. (Dříve, od října 2013, to byly Volnočasové akvitity.) Slouží k zajištění smysluplného trávení volného času po skončení školního vyučování. Pedagogický dohled a vytváření aktivit je zajišťováno vychovatelkou.

Děti zde mají možnost nejen setkávat se s kamarády a spolužáky, ale také účastnit se výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Mohou využívat různých společenských her a stavebnic a prožívat kolektivní aktivity, které vedou k rozvoji jejich sociálních schopností.

Od září 2021 má družina zázemí v nově vybudované třídě ve 2. patře budovy školy.

Informace pro rodiče

Poplatek za školní družinu:

Poplatek za družinu činí měsíčně 200,- Kč a je vybírán 3x ročně:

  • 1. platba do 15. září 800,- Kč (září – prosinec)
  • 2. platba do 15. ledna 600,- Kč (leden – březen)
  • 3. platba do 15. března 600,- Kč (duben – červen)

Děti, které budou družinu navštěvovat 1-2x týdně se budou finančně podílet 100,- Kč/měsíčně:

  • 1. platba do 15. září 400,- Kč (září – prosinec)
  • 2. platba do 15. ledna 300,- Kč (leden – březen)
  • 3. platba do 15. března 300,- Kč (duben – červen)

Organizace:

Děti si berou odpolední svačinku a dostatek pití (je možno pití doplňovat = sirup k dispozici)

Rodiče jsou o případných změnách informováni pomocí deníčku a na webových stránkách školy, popř. e-mailem.

Prosíme, dodržujte označené časy vyzvedávání dětí či jejich samotného odchodu domů, které jste zaškrtávali v zápisním listu.

Od 12 do 14 hod. je plánován odchod s dětmi mimo budovu školy – procházky obcí, fotbalové hřiště (viz. Vnitřní řád, provoz a organizace bod 4.7)

Od 14 hod. budeme v areálu školy (družina – 2. patro nebo školní hřiště).

Po zazvonění a vstupu do školy čekají rodiče v přízemí u šatny na své děti (žáci mají v šatně uložené aktovky a věci na převlečení).

Omlouvání ze školní družiny:

V případě, že chcete omluvit dítě, pište prosím omluvenky do deníčku, případně volejte na číslo školní družiny 734 263 949 v době od 12 – 16 hod.

V případě neomluvení/neuvolnění dítěte nebude žák z bezpečnostních důvodů uvolněn.
Pokud je žák ve škole, ale nepůjde do družiny, musí dodat písemnou omluvenku třídnímu učiteli či vychovatelce školní družiny.

Děti si do školní družiny donesou:

  • Děti by s sebou měly mít vhodné oblečení dle ročního období na venkovní i vnitřní aktivity, u kterého nevadí, že se ušpiní nebo roztrhne
  • Do vnitřních prostorů je doporučena obuv s pevnou patou (pantofle nejsou tolerovány), na venkovní aktivity vhodná sportovní obuv
  • Škola nebere zodpovědnost za ztráty a zničení věcí, které nesouvisí s náplní školní družiny (mobilní telefony, elektronika, drahé osobní hračky apod.)