Škola

Dětí a žáků

Pedagogů

Tříd

Základní škola a Mateřská škola Němčany je malotřídní škola se dvěma samostatnými postupnými ročníky, mateřskou školou, oddělením školní družiny a školní jídelnou.

Budova školy se nachází uprostřed vesnice a ve školním roce 2020/2021 prošla rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci níž se vybudovala nová, moderně zařízená kuchyň včetně jídelny a půdní prostory, které lze také využít k výuce. Nově se zrekonstruovaly i třídy základní školy, šatny pro žáky, sociální zařízení či zázemí pro učitele. Přeměnou prošel areál školního dvora, kde byla vybudována běžecká tartanová dráha a doskočiště pro skok do dálky. Kompletně se také znovu vystavělo víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Do základní školy s kapacitou 70 žáků dochází žáci z Němčan i z nedaleké obce Hodějice. Škola totiž již řadu let kooperuje se Základní školou Hodějice. Díky této spolupráci se daří zajistit naplněnost tříd v obou školách. Na naší škole probíhá výuka od 1. do 4. ročníku tím způsobem, že jeden školní rok probíhá výuka 1. a 4. ročníku (2. a 3. probíhá v ZŠ Hodějice) a další školní rok zase 2. a 3. ročníku (1. a 4. ročník v ZŠ Hodějice). 5. ročník je vyučován vždy na ZŠ Hodějice, která je trojtřídní.

Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 41 dětí sídlí ve stejné budově se základní školou. V provozu je třída Berušky a třída Motýlci, která vznikla při částečné rekonstrukci v roce 2015. Školka má v areálu školního dvora své hřiště s pískovištěm a dalšími průlezkami pro děti.

Předností naší školy je právě její velikost. Díky níž můžeme vytvořit rodinné prostředí jak pro děti a žáky, tak i pro rodiče a zaměstnance školy, ve kterém bude podporována otevřenost v komunikaci, úcta, tolerance, spolupráce a pomoc druhému.