Poděkování

Děkujeme

Paní Skřivánkové a paní Vorlové za dárky pod stromeček žákům 1.B.

Paní Kneslové za Mikuláše pro žáky 1. třídy.

Zuzce Dočkalové a její rodině za hračky, stavebnice a hry pro ZŠ a MŠ.

Manželům Hrozkovým za finanční dar.

Manželům Pěničkovým, Sedláčkovým a paní Jitce Pechové za hračky pro prvňáčky.

oddělovač

Manželům Hrozkovým za věcné dárky do soutěží pro žáky ZŠ a MŠ Němčany.

Paní Yvetě Jedličkové za finanční dar 5000 Kč pro MŠ.