Zaměstnanci školy

Základní škola

1. ročník

Mgr. Zuzana Olejníková, ředitelka školy
• Třídní učitelka 1. ročníku
  zs.nemcany@centrum.cz

Tereza Sedláčková, DiS.
• Učitelka 1. ročníku
  sedlackova@zs-nemcany.cz

Helena Svobodová
• Školní asistentka

4. ročník

Mgr. Markéta Moudrá
• Třídní učitelka 4. ročníku
  moudra@zs-nemcany.cz

Bc. Iva Zonková
Učitelka 4. ročníku
 zonkova@zs-nemcany.cz

Marcela Pilátová
• Školní asistentka

Školní družina

Helena Svobodová
• Vychovatelka 1. oddělení školní družiny
  skolnidruzina1@zs-nemcany.cz

Marcela Pilátová
• Vychovatelka 2. oddělení školní družiny
  skolnidruzina2@zs-nemcany.cz

Mateřská škola

Třída Berušky

  berusky@zs-nemcany.cz

Blanka Maradová, zástupkyně pro MŠ
• Učitelka třídy Berušky MŠ
• Vedoucí stravování

Renata Žemlová
• Učitelka třídy Berušky MŠ

Kateřina Dembická
• Školní asistentka ve třídě Berušek

Třída Motýlci

  motylci@zs-nemcany.cz

Růžena Kyselková
• Učitelka třídy Motýlci MŠ

Jana Schieblová, DiS., zástupkyně pro ZŠ a MŠ
• Učitelka třídy Motýlci MŠ

Martina Glozarová
• Asistentka pedagoga ve třídě Motýlků

Mgr. Klára Hudíková
• učitelka, t. č. na RD

Provozní zaměstnanci

Jana Šilerová
• školnice

Dagmar Polachová
• účetní

Petra Červinková
• kuchařka

Mariya Láníčková
• pomocná kuchařka

Blanka Maradová
• vedoucí stravování