Aktualní informace školní družiny

ZÁŘÍ

  • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
  • Seznamujeme se s kamarády a s pravidly, které platí v ŠD
  • Cesta do školy – povídáme si o bezpečné cestě do školy a na autobusovou zastávku
  • Pohádkové odpoledne – čtení
  • Rozvíjení mezisociálních schopností
  • Soutěž – Ukaž kdo jsem!