ZŠ – Zazpívej, slavíčku! 2019

V úterý 5. března se uskutečnilo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku! Před porotou složenou z vyučujících obou tříd se představilo celkem 11 odvážných zpěváků ze 2. a 3. ročníku, kteří byli odměněni potleskem početného obecenstva. Porota hodnotila zpěv lidové písně bez doprovodu hudebního nástroje. Zaměřila se nejen na intonaci, ale i celkový projev účinkujících. Slavíčkem pro tento školní rok se stala Peťka Hrozková, druhé místo obsadila Terezka Jeřábková a o třetí příčku se podělily Klárka Pazderková a Hanička Provazníková.