ZŠ – Školní kolo pěvecké soutěže 2018

V úterý 10. dubna 2018 proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“. Žáci měli zazpívat jednu národní či zlidovělou píseň bez hudebního doprovodu. Nejlepší zpěváci byli odměněni diplomem, malou drobností a první dva z každé kategorie postupují do okrskového kola, již 30. ročníku dětské soutěže ve zpěvu lidových písní, které se koná 24. dubna 2018 v DDM ve Slavkově u Brna.

Výherci:

I. kategorie – 1. třída

  • 1. místo – Barbora Bíliková
  • 2. místo – Pavla Holoubková
  • 3. místo – Jan Dvořáček

II. kategorie – 4. třída

  • 1. místo – Eva Kučerová
  • 2. místo – Simona Kovaříková
  • 3. místo – Gita Vojteková

Všem výhercům blahopřejeme a držíme palce v dalším kole.

Mgr. Marcela Blažková