ZŠ – Recitační soutěž 2018

Ve středu 7. března 2018 se u nás ve škole konala recitační soutěž. Prvňáčci i čtvrťáci přednesli svoji připravenou básničku a měli tak možnost získat zkušenost stát sám za sebe před diváky a hodnotící porotou. Pro někoho to bylo jak žáci říkají “easy”, někdo se s touto příležitostí statečně pral. Museli jsme však velmi pochválit všechny, kteří se odvážili předstoupit před ostatní. Dokonce se našlo i pár odvážlivců z řad předškoláčků, kteří se také přišli podívat a ocenit potleskem své kamarády ze školy. 

A jak tedy recitační soutěž dopadla? 

1. ročník

  • 1. místo – Pavla Holoubková
  • 2. místo – Anand Paul Ndinda
  • 3. místo – Klára Pazderková, Dan Kohoutek
  • čestné uznání – Veronika Lahodná

4. ročník

  • 1. místo – Vít Holoubek
  • 2. místo – Gita Vojteková
  • 3. místo – Martina Kučerová, Petr Cigánek
  • čestné uznání – Tadeáš Ondřík

Všem umístěným moc gratulujeme,
u všech zúčastněných oceňujeme jejich píli
a těšíme se v dubnu při soutěži Zazpívej, slavíčku.