ZŠ – Projektová výuka 2024

Neustále se setkáváme s potřebou vyžívání počítačů, a to vyžaduje řádnou prevenci. Tu přijeli ve čtvrtek 15. 2. 2024, žákům čtvrté třídy osvětlit lektorky z Podaných rukou. V rámci programu Internetem bezpečně se žáci seznamovali s novými pojmy a hlavně s pravidly užíváním internetu. Objevily se zde pro některé zcela nové pojmy jako např. heštek, profil, skrín, fotošop aj. Důležité bylo seznámit se s pravidly užívání sociálních sítí, které by měli mít k užívání žáci od 13 let, ale víme, že někteří mají své profily daleko dříve. Formou her a aktivit si vysvětlili vše důležité, co by měl každý uživatel vědět.

Žáci prvního ročníku měli program Třída jako kolektiv. Zopakovali si různá pravidla, která poté pomocí různých her aplikovali na dané situace.

Oba programy byly velmi zajímavé a věříme, že si z nich děti odnesou nové poznatky, které budou aplikovat i ve svém životě.