Vysvědčení v Bongu 2018

Ve středu 31. ledna končil nejen měsíc leden, ale také první pololetí letošního školního roku. Jelikož připadl tento den na středu, kdy žáci mají hodiny tělesné výchovy, rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným. Vyrazili jsme za pohybem do Bongo Brno, kde si žáci plně užili dvě hodiny různých atrakcí, které vyžadovaly nejen zručnost, ale také sílu. Vyšplhat se na sopku chce opravdu dostatek síly a sjet z ní dolů naopak odvahu. Na trampolínách si děti nacvičily odrazy a na lezecké stěně pak otestovaly své fyzické síly rukou a nohou. Nutno říci, že jediná, kdo došplhal až na vrchol stěny, byla Simonka Kovaříková, která dostala ocenění a malou památku na Bongo. Mnozí také využívali zapeklitých cestiček v labyrintu, svezli se na autíčkách nebo prostě jen využili volných tříkolek a vezli sebe nebo své kamarády. Kolem jedenácté hodiny jsme se rozdělili do skupinek – 1. třída se sešla u dětského hřiště a čtvrťáci pak u sopky. Začalo rozdávání vysvědčení, ale aby ani tohle nebylo jen tak, museli si žáci vylézt na sopku a pro vysvědčení sjet dolů. Pokud se stalo, že měl někdo strach, spolužáci se ukázali jako super parta, která drží při sobě a hromadným skandováním a podporou pomohla překonat strach z výšek a překážku zdolat. K vysvědčením žáci ještě dostali mokré vysvědčení, které si zasloužili za své výkony z plavecké výuky. Bohužel všechno jednou končí a tím i naše návštěva zde, v zábavním centru.

Na závěr bych chtěla všem dětem poděkovat – dětem z MŠ Motýlci, prvňáčkům i čtvrťákům, neboť jejich chování bylo na nejvyšší úrovni, nemuseli jsme řešit žádné problémy a ani zdravotní potíže. Takže jediné, co utrpělo újmu, bylo pár párů ponožek, které se s námi již nevracely, ale i na tohle jsme byli připraveni.

Děkuji také paním učitelkám, jmenovitě: Marcela Blažková, Klára Tylšarová, Katka Dembická, Tereza Sedláčková.

Zuzana Olejníková