Vyhlášení sběru papíru 2022

Ve čtvrtek 26. 5. a pátek 27. 5. 2022 pořádala naše škola jarní sběr starého papíru. Do akce se zapojilo s pomocí rodičů celkem 25 dětí z mateřské i základní školy. Úspěšně jsme naplnili za pomoci zaměstnanců obce oba kontejnery tříděného papíru. Celkem bylo odevzdáno 1200 kg kartonu, 3500 kg novin, časopisů a starého papíru.

Mezi nejúspěšnější sběrače patřili:

  • za 4. ročník: Marek Neužil, Marek Muselík, Daniel Nováček
  • za 1. ročník: Vanessa Sedláčková, Dominik Vorel, Viktorie Matýsková
  • za MŠ: Štěpánka Kajnarová, Valentýna Svobodová, Jonáš Novotný

Velký dík patří všem, kteří se na akci podíleli.