Vyhlášení sběru papíru 2021

Poslední zářijový den se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru ve spolupráci se společností Naja Vyškov. Do akce se zapojili žáci z obou ročníků základní školy, ale i několik dětí spolu s rodiči ze školy mateřské. Také někteří občané Němčan využili přistavených kontejnerů a zbavili se tak nepotřebného starého papíru, který odevzdávali pečlivě vytříděný dle daných kritérií.

Utržené peníze za sběr budou použity na nákup odměn a drobného sportovního vybavení. I tentokrát byli vyhlášeni nejpilnější sběrači:

– za MŠ
 • Novotný Jonáš 26,5 kg
– 1. ročník
 • Sedláček Tadeáš 108 kg
 • Vorel Dominik 70 kg
 • Růžička Tom 20 kg
– za 4. ročník
 • Muselík Marek 70,5 kg
 • Sedláček Martin 64,3 kg
 • Nováček Dan 59 kg
Celkem nasbíraného papíru v přepočtu na třídy:
 • MŠ – 51,5 kg
 • ZŠ 1.A. – 35 kg
 • ZŠ 1. B. – 178 kg
 • ZŠ 4. ročník – 381 kg

Celkem odevzdáno 1750 kg novin, časopisů, letáků a 370 kg kartonu.

Velmi děkujeme všem, kteří se na podzimním sběru starého papíru podíleli.