VČA – Zoboti v naší družině 2019

V měsíci březnu k nám zavítal p. Hrozek se svými zobotíky. Nejprve jsme si pověděli co zototíci umí a dokážou. Poté jsme si mohli samotnou akci vyzkoušet, namalovat jim různé cesty a příkazy, které museli zotozi plnit. Moc se nám tohle odpoledne líbilo a budeme rádi, když si s nimi budeme moct ještě někdy pohrát.