VČA – Noc ve Volnočasových aktivitách 2017

V podvečer 23. června 2017 jsme se sešli, abychom společně přespali v prostorách volnočasových aktivit. Děti si nejdříve pohrály na hřišti a poté jsme se všichni společně navečeřeli a připravili místa na spaní. Konečně přišlo to, na co všichni čekali – tma a s ní spojená stezka odvahy. Děti jednotlivě absolvovaly cestu po svíčkách až k místu podpisu. Na místě však chyběla propiska, kterou náhle mlčky podala tajemná ruka ze křoví. Překonání sebe sama nakonec zvládlo všech 10 přespávajících dětí.  Plní dojmů jsme se přesunuli do spacáků a postupně usínali u pohádky.

Ráno po probuzení a společné snídani následovala rozcvička formou dětské jógy pod vedením Markéty Moudré, z čehož byly děti nadšené. Po józe přišlo na řadu očekávané vyhodnocení celoročního sběru hvězdiček a každé dítě si za odměnu odneslo domů malý balíček.

 

Ráda bych poděkovala všem,
kteří napomohli ke spokojeným dětským úsměvům a zážitkům, které si děti odnesly.

Natálie Hrazdírová