Vánoční zpívání a dílnička napříč generacemi 2017

Žáci a seniorky si před Vánoci zpříjemnili chvíle

Blíží se čas Vánoc, svátků pohody a klidu, kdy se scházejí rodiny napříč generacemi.
I my ve škole jsme se rozhodli sejít se se seniory a společně prožít předvánoční čtvrteční dopoledne. V půl desáté dopoledne se začaly scházet první seniorky.
Na chodbě se chystaly klávesy, židličky a improvizované posezení pro naše nejmenší. Uběhne další čtvrthodina a již všichni sedíme na schodech, na židlích či stojíme
u vánočního stromečku nebo u paní učitelky, která hraje na klávesy. Poděkováním za přítomnost všech starších a popřáním užití krásných společných chvil zpěvem koled zahajují žáci první písničky – koledy. Některé znají jen čtvrťáci, u jiných se přidávají i ostatní – prvňáčci, Motýlci i Berušky a samozřejmě i naši návštěvníci. Vytváří se postupně jednotná atmosféra, minuty plynou a jinak neklidným mrňouskům ani nedochází, že již uběhla půlhodina společně strávených chvil. Při poslední písni Tichá noc zhasínají světla na chodbě a hlasy doznívají do ticha. Tímto krátkým programem končí první část dopoledne. Atmosféra je neskutečná.

Poté se menší děti rozešly do svých tříd a čtvrťáci uvedli do své třídy pozvané, kde byly nachystané dílničky s vánoční a zimní tématikou. Společně si posedali žáci
i dámy a tvoření začalo. Mnozí našli i společnou řeč. Žáci pomáhali vytvořit sněhuláky, andílky nebo hvězdičky na vánoční stromeček. Dámy si pak domů odnášely výtvory, kterými si vyzdobí své domácí prostředí a v době svátků jim připomenou tyto společně strávené chvíle. I zde byla velmi příjemná atmosféra.

Celé dopoledne bylo nejen příjemné, ale doufám, že nám otevře cestu k dalším setkáváním na půdě školy.

Děkuji paní Andrlové, bez které by se setkání neuskutečnilo, dále všem svým kolegyním – jmenovitě Markétka Moudrá, Marcelka Blažková, Katka Dembická, Klárka Tylšarová, Blanka Maradová, Jana Doleželová, Maruška Majárková a dále kuchařce Pavle za skvělý perník, Marice a taky Dáše, které pomáhaly s přípravou. Bez nich by to nebylo v takové pohodě.

Holky děkuji, Zuzana Olejníková