Sportovní den se seniory 2022

Přiblížil se konec roku a s ním přišla myšlenka uspořádat sportovní den, tak trochu netradičně. Naším cílem bylo zvednout seniory ze židlí domovů a po dlouhé odmlce, kdy se mnozí báli scházet s druhými, nabídnout tuto možnost mezi námi – dětmi, žáky, zaměstnanci.

Mohu říci, že jsem se této vlastní myšlenky trochu sama zalekla, ale našla jsem obrovskou podporu ve svých kolegyních a nápad přešel do fáze realizace. Tím dnem byl pátek 24. června 2022. Myslela jsem, že přijde tak pět seniorů. Jejich počet se však s blížícím se termínem závodu zvyšoval až na konečné číslo 23.

Soutěžilo se v disciplínách: běh na 40m, skok daleký, hod, vytrvalostní běh (ZŠ) a smíšené štafety (senior a dítě, prvňák a čtvrťák). Všichni vytvořili neskutečnou atmosféru, senioři se vzájemně podporovali a povzbuzovali, hecovali se a tím vytvářeli výkony, které mnohdy předčily naše žáky. Vítěze zde uvádět nebudu, neboť těmi se stali všichni zúčastnění, kteří obdrželi medaili, balíček a diplom. Za MŠ a ZŠ jsme pak oceňovali vždy nejlepšího chlapce a dívku z každé třídy. Ti dostali diplom a medaili s malým dárečkem. Tím největším dárkem však dozajista byl čas strávený spolu.

Chtěla bych poděkovat všem svým kolegyním, které pomáhaly jak s organizací, tak s nácvikem, bez nich by to totiž nešlo. Jejich nadšení pro věc se přeneslo i na rodiče, kteří nám pomohli akci sponzorovat bonbony, pitíčky, oplatky, fidorkami, napečenými bábovkami, mufiny či slaným „cukrovím“, drobnými dárečky aj. Z nich jsme mohli udělat všem účastníkům balíčky a odměnit tak každého.

Z donesené zeleniny a ovoce jsme zajistili přísun vitamínů, které naše paní kuchařky a uklízečky servírovaly v zázemí pro hosty. Samozřejmě nechyběla ani káva či doplňování pitného režimu.

Nutno poděkovat i dobrovolníkům, kteří pomáhali při disciplínách, zapisování, organizaci apod. Bez nich by to také nešlo.

Z celé akce budou k dispozici krásné fotky, které zajistil pan Ševčík. Díky nim tak budeme moci ještě dlouho vzpomínat na krásné zážitky.

Pro všechny byl připraven i doprovodný program. Celé dopoledne byla možnost také zajít za paní Adamcovou z ČK Vyškov, která měla připravenou zdravovědu. Byla zde možnost vyzkoušet si masáž srdce a zjistit více o první pomoci. Mohli jsme si také změřit tlak či využít glukoměr.

Na závěr: Mé obavy se rozplynuly hned ráno, když jsem viděla, jak k nám senioři chodí s dobrou náladou a zapojují se do rozcvičky. Od té chvíle jsem věděla, že to bude skvělá akce, která každému z nás něco přinese. Mě na tento den dala naději, že svět je zase zpátky v pořádku (aspoň dnes) a uvědomění, že vzájemné vztahy jsou to nejdůležitější, co můžeme mít.

Děkuji vám všem, kteří jste mezi nás přišli a se slibem: ZA ROK ZAS vám přeji krásné léto.

Mgr. Zuzana Olejníková