Sportovní den pro děti a seniory 2023 (3)

Již podruhé se naše malá školička stala organizátorem Sportovní olympiády, která měla za cíl zvednout dědečky a babičky z jejich domovů a pozvat je mezi naše děti a žáky, aby s námi strávili krásné dopoledne. Dále má akce ukázat, že ač jde o seniory, stále dokážou to, co děti.

V letošním ročníku bylo přihlášeno skoro padesát seniorů a seniorek, dědečků a babiček našich dětí a žáků, což je o 100 % více, než minulý ročník. Tento rok jsme měli i první mezinárodní účast a to dědečka až ze Slovenska.

Po přivítání, kterého se zhostili žáci a žákyně 4. třídy a po úvodu paní ředitelky, se všichni sešli k rozcvičce na hřišti, kterou si připravili tatéž čtvrťáci, kluci David se Štěpánem.

Jako první disciplína byla pro všechny běh na 40 m. Poté se sportovci rozešli na další disciplíny – skok daleký buď do písku nebo na žíněnce, hod krikeťákem, děti z MŠ házely raketkou. Pro žáky ze ZŠ byl navíc začleněn běh na 500 m. V závěru dopoledne pak probíhaly smíšené čtyřčlenné štafety vždy prvňák/prvňačka a čtvrťák/čtvrťačka. Zlatým hřebem pak byl běh smíšených čtyřčlenných štafet dvou seniorů a dvou dětí. Za plného povzbuzování všichni doběhli zdárně do cíle. Během celého dopoledne pak probíhal doplňkový program, který zajišťoval pan Macháček. Ten měl pro všechny zájemce nachystanou zdravovědu, měření tlaku, možnost vyzkoušet si masáž srdce aj. Nutno dodat, že zde bylo stále plno. Služby zdravotníka naštěstí nebyly potřeba, ani po dvou nehezkých pádech.

No a během celého dopoledne byl také připraven bohatý přísun stravy, ovoce, zeleniny a také sladkého a slaného, které připravili naši rodiče a samozřejmě byl zajištěn i pitný režim. Toto občerstvení nám pomáhali servírovat chlapci druhého ročníku z ISŠ oboru gastro – Michal Ruberto, Jan Pinkava a Patrik Kubík, kteří si takto plnili svoji praxi.

Vítězové dostali krásné medaile, které nám vyrobila maminka paní Zuzka Suchánková, za což jí patří obrovský dík. Stejně tak je nutno poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na odměnách pro děti i seniory a občerstvení, které pomohlo doplnit energetický výdej a síly. Všichni účastníci dostali balíček za účast a účastnický list.

Takto velká akce by se neobešla bez pomoci nejen z řad maminek, ale i přátel školy. Velmi hezké zázemí nám připravili „obecní muži“. Poslední díky patří mým skvělým kolegyním ze školy, školky, z provozu i z družiny. Holky, bez vašeho nadšení by tato akce nešla uskutečnit, Děkuji Vám.

(ZO)

Všechny fotografie z této akce:

Sportovní den (1)

Sportovní den (2)

Sportovní den (3)

(DOLE POD FOTKAMI LZE PŘEKLIKNOUT NA DALŠÍ STRANU.)