Soutěž Tajemství slavkovského podzemí

Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlásil pro letošní školní rok literární soutěž na téma Tajemství slavkovského podzemí.
Přesto, že byla soutěž žákům zadána dobrovolně, zúčastnilo se jí pod vedením
paní učitelky Moudré několik žáků, čehož si nesmírně vážím.
Je mi velkou ctí oznámit, že si tato soutěž našla své vítěze i v naší škole.

3. místo v I. kategorii (1.-5. ročník ZŠ)
získaly Martina Kučerová a Petra Dvořáčková ze 4. třídy.

Děvčata gratulujeme a jsme na vás pyšní. Ostatním zúčastněným patří samozřejmě také díky, jelikož této soutěži věnovali svůj volný čas – jde o Vítka Holoubka, Vaška Polacha a Evu Kučerovou. Na závěr bych chtěla samozřejmě poděkovat i paní učitelce Moudré za přípravu na soutěž.

Mgr. Zuzana Olejníková