Navštívil nás Mikuláš 2023

V pondělí 4. prosince 2023 k nám do školky i školy přišel Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš postupně navštívil všechny třídy, aby ve své knize hříchů zkontroloval, zda děti zlobily či hodné byly. Děti vždy společně či jednotlivě řekly básničku či zazpívaly písničku, a anděl tak za odměnu všem rozdal sladkost. Čert byl letos opravdu děsivý, a tak musel zejména ve školce zůstat za dveřmi, přece jen některé děti se trochu bály.