Návštěva Mikuláše 2018

Ve středu 5. prosince 2018 nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem, aby opět po roce zkontrolovali svou knihu pochval a hříchů. Spoustu dětí Mikuláš pochválil, na jiné se musel trošku rozzlobit čert. Děti slibovaly, že budou více jíst pomazánky, nebo že budou méně zlobit či mluvit škaredě.. Ale sotva se za čertem zavřely dveře, už děti zase spustily, že se čert dokonce vracel! Děti si tak ověřily, že slyší na kilometry daleko. Od anděla a Mikuláše dostaly ovoce a adventní kalendář, aby se mohly těšit na blížící se Štědrý den.