MŠ – Předškoláci si zahráli na školáky 2019

Zazvonilo na hodinu a…tak nějak by mohla začít hodina ve škole. V naší škole sice nezvoní, ale pro budoucí předškoláky začalo jejich první vyučování ve škole v úterý 5. března 2019 v dopoledních hodinách. Přijeli k nám děti z MŠ Hodějice a společně
s dětmi z MŠ Němčany vytvořily namíchané skupinky, které si rozebrali jednotliví vyučující do svých tříd, kde na ně čekalo „první vyučování“.

Žáci druhé třídy si pro budoucí školáčky připravili úkoly z matematiky – zahráli si různé hry, kde počítali tečky/prvky, řadili Domino, pobavili se u Člověče, nezlob se!, poznávali geometrické tvary, vyzkoušeli si činnosti a počítání na interaktivní tabuli. Také zde bylo stanoviště pracovních činností – z vystříhaných geometrických tvarů si poskládali obrázky, které si odnesou na památku na dalším setkání za týden.

Třeťáci si vyzkoušeli děti procvičit ze znalostí přírody – poznávání zvířátek a mláďátek, třídění zvířátek podle místa výskytu apod. Další stanoviště patřilo českému jazyku – poznávání prvního písmenka, třídění podle začátečních písmenek a počtu slabik, poznávání pohádek a třídění slov do skupinek podle nějaké společné vlastnosti. Třetí stanoviště pak bylo odpočinkové, patřilo hudební výchově – zde si děti zazpívaly známé dětské písničky a pokoušely se je zahrát na hudební nástroje.

Musím říct, že prvotní obavy, aby se všechno vydařilo a hlavně, jak to zvládnou ti naši velcí školáci, vystřídalo velmi příjemné překvapení. My, paní učitelky, jsme viděly naše žáky úplně v jiné roli. Mnozí nás překvapili, jak umí být zodpovědní, umí pěkně vysvětlit dětem jejich úkoly a hlavně, kolik mají trpělivosti. Mnozí by se mohli klidně stát budoucími paními učitelkami či pány učiteli.

Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne a za to,
že všechno proběhlo v poklidu a v příjemné atmosféře. Jsem ráda, že jsme mohli
v naší škole přivítat děti z MŠ Hodějice a jejich paní učitelky a budeme se těšit
na příští týden.

Mgr. Zuzana Olejníková