MŠ – Pasování na školáky 2021

Ve středu 23. 6. 2021 se předškolní děti zúčastnily tradičního slavnostního pasování.

Již od pondělí se vzorně připravovaly a s paní učitelkou se učily slib předškoláka a opakovaly, co se za celý rok naučily.

Když přišel den D, hodina H, nasadili si předškoláci aktovky a doprovázeni mladšími Motýlky, vyrazili na místo.

Za zvuku fanfár přišel král s rytířem Lancelotem. Nikdo ani nedutal. I malé Berušky koukaly s pusinkami dokořán. Všech budoucích 11 školáků odříkalo slib a postupně, jak si je král volal, předstupovali před rytíře. Král jim položil otázku a pokud ji zodpověděli správně, mohli pokleknout. Paní učitelky je ošerpovaly a rytíř mečem pasoval oficiálně na školáka. Všechny děti prošly. Poté dostaly dárečky a mohly se kamarádům pochlubit aktovkami.

Tímto se s Táďou, Eli, Leou, Paťou, Domčou, Ondrou, Abi, Markem, Luckou, Tobíkem a Soňou loučíme a těšíme se na další školní rok a nové předškoláky.