MŠ Motýlci – Poklad starého námořníka 2021

Třída Motýlků se na Den dětí vydala hledat poklad starého námořníka. Děti putovaly po značené cestě, která vedla okolo hřiště až na Lutršték. Cesta však nebyla jednoduchá, protože děti musely hledat dopisy, které obsahovaly vždy nějaký těžký úkol. Na konci cesty našly vytouženou krabici s pokladem, o který se spravedlivě podělily. Všichni si zaslouží velikou pochvalu za své nasazení nejen v hledání dopisů a jejich poctivém plnění, ale i za zvládnutí náročné trasy. Škoda jen, že se starý námořník nikde neukázal. Slíbil však v posledním dopise, že se nám zase někdy ozve.