MŠ Motýlci – Od dřeva k loutce a k pohádce 2022

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhl u Motýlků projektový den s názvem ,,Od dřeva k loutce a k pohádce“ – polytechnické vzdělávání.
V první části se obě třídy MŠ účastnily loutkového představení s pohádkami ,,Červené klubíčko“, ,,Jeníček a Mařenka“ a ,,Kohoutek a slepička“.
Druhá část už byla praktická. Nejprve se děti z Motýlků dověděly, jakými nástroji řezbář pracuje, které dřevo je pro jeho práci nejvhodnější a jakým způsobem se vyrábí marioneta. Největším zážitkem byla vlastní řezbářská práce dětí s dlátkem za dohledu odborníka.
Na památku si děti samy opracovaly dřevěné kolečko (medaili) smirkovým papírem, potom jej pomalovaly a nalakovaly. 
Veliké poděkování patří manželům Janečkovým, kteří nám celý projekt přijeli zrealizovat.