MŠ Motýlci – Náš první domácí úkol 2023

Třída Motýlků se skládá z nejstarších dětí předškolního věku a tedy i spousty těch, kteří příští školní rok usednou do školních lavic. Proto nezanedbáváme přípravu a děti se na školu připravují např. úkoly, které vyžadují určitý čas sezení u stolečků, upevňují si správný úchop tužky či jsou vedeny ke stolování. A nyní děti dostaly svůj první domácí úkol, kdy měly vyplnit jednoduchý čtenářský list o knize, kterou třeba s rodičem přečetly a nakreslit charakteristický obrázek. Ve školce nám potom svoji práci krásně odprezentovaly, pověděly, co se jim v knize nejvíce líbilo a kamarádům ukázaly svoji kresbu. Některé děti se tohoto nového úkolu zhostily na 1*! Zapojili se dodatečně dokonce i ti, kteří byli v době zadávání úkolu nemocní. A tak všechny svědomité děti čekala malá sladká odměna.