MŠ Berušky – Náš Den dětí 2021

V úterý 1. 6. slavily obě třídy mateřské školy svátek dětí. Třída Berušek měla stanoviště na malém hřišti, kde zdolávala překážkovou dráhu. Děti zdatně prolézaly strachovým pytlem, přeskakovaly a podlézaly překážky, proskakovaly kruhy, cvičily chůzi po laně. Za splnění byly náležitě odměněny sladkostmi, aby měly sílu k plnění dalších úkolů. Velmi oblíbenou činností byly hry, hlavně s padákem. Potom už nezbývalo, než rozdat medaile, dárečky a pochutnat si na nanuku.