MŠ Berušky – Logohrátky Slávka Boury 2023

Ve čtvrtek 4. května 2023 nás navštívil pan Slávek Boura se svými Logohrátkami. Jednalo se o originální, zábavní, interaktivní program pro děti. Nebyl to přímo individuální nácvik správné výslovnosti, ale spíše motivační zaměření na rozvoj komunikačních schopností, jemné a hrubé motoriky, časoprostorové orientace, zrakového a sluchového vnímání. Děti byly nadšené, krásně s panem Slávkem spolupracovaly a vžily se do každé hrané role.