MŠ Berušky a 4. třída – Den Země 2018

Každoročně v neděli 22. dubna slaví svůj svátek Země, proto i my jsme na naší škole uspořádali den, který jsme naší Zemi věnovali. Ve středu 25. dubna 2018 jsme se nejprve věnovali činnostem okolo přírody a také třídění odpadu ve třídách. Paní učitelky na ZŠ pustily žákům film o znečišťování přírody a zdůraznily dopad nevhodného chování k přírodě na naši civilizaci. Poté jsme se bavili o třídění odpadů a jeho důvodech. Vzali jsme na pomoc tašky tří barev, které měli napomoci třídění plastů, skla a papíru. Paní učitelka žákům předala krabici plnou odpadků a ti je třídili dle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Pokud se zde vyskytly i jiné, které žáci nedokázali zařadit, odložili je do krabice a později se věnovali i těmto. Šlo např. o bio odpad, elektro, žárovky, baterky apod.

Žáci 4. ročníku si připravili pro žáky 1. ročníku a také děti z obou oddělení MŠ aktivity na hřištích, na kterých se postupně vystřídali – Víla Země je požádala o pomoc s úklidem sportovního hřiště zaneřáděného odpadky. Všichni si zde procvičili třídění odpadků do barevných „kontejnerů“, což zvládli na výbornou. Dále zde poskládali puzzle a povídali si o obrázcích, na kterém hledali a pojmenovávali nevhodné chování člověka v přírodě. Na jiné skládačce hledali zvětšené detaily  lesních zvířátek.

Pod okny nám během posledních dní také vyrostla školní zahrádka, kde si všichni žáci či děti z MŠ mohli zasadit přinesenou rostlinku, semínko či bylinku. Nad touto zahrádkou převzal dozor a hlavně organizaci sázení pan Andrla, který jako dobrovolník zahrádku pohrabal, rozdělil a pomáhal všem se sázením. Na pomoc mu přišel i jeho syn s dcerkou a tak všem těmto pomocníkům velmi děkujeme za obrovskou pomoc. Nutno dodat, že rostlinek se sešlo opravdové množství a hlavně všeho druhu a tak díky panu Adrlovi našly místečko na naší zahrádce pěkně rozděleně. U okraje pod okny našly místo bylinky, vprostřed zelenina a na kraji pak kytičky. Děti z MŠ Berušky si zde zasadily vypěstovanou čočku a fazoli, Motýlci zase sázeli kytičky do dřevěné palety. Celou zahrádku budeme i nadále bedlivě pozorovat, zalévat a starat se o ni. Každý den budeme sledovat, jak rostlinky vykukují nad zem
a rostou.

Prvňáčci se po aktivitách a sázení vydali na cestu okolím Němčan a sbírali odpadky. Za necelou hodinu posbírali celý pytel odpadků a velmi si stěžovali zejména na nepořádek u hřiště. Hodně jim vadila spousta „špačků“ od cigaret a láhve či plechovky od alkoholu. Myslím si, že je ostuda, když místo, které má vést občany ke sportu je plné těchto nechutných věcí. Nespravil by to nějaký odpadkový koš či prostě jen správné chování? Tohle je ale otázka na ty, kteří se nešetrně chovají k přírodě. Já jen pevně doufám, že naše děti se díky této zkušenosti budou chovat k přírodě šetrněji.

Celý den byl plný aktivit, do kterých se zapojila celá škola včetně paní učitelek a tety Dáši. Musím poděkovat všem těmto, že se věnovali tomuto Dni Země velmi zodpovědně a po celý den provedli své děti a žáky tímto tématem. Školou se nesla velmi příjemná atmosféra a i všichni zúčastnění měli dobrý pocit a spokojenost.

Nakonec ještě jednou poděkování panu Andrlovi staršímu a mladšímu a také pánům Aleši a Petru  Polachovi, kteří nám pod okny vyčarovali naši zahrádku.