Malí stavitelé na naší škole a drakiáda 2022

Žáci druhé a třetí třídy si mohli v rámci badatelských aktivit vyzkoušet práci stavitelů města a architektů. Projekt je pod vedením Malé technické univerzity a má za cíl žákům zprostředkovat matematiku trošku jinak.

V tématu Malý stavitel si žáci vyzkoušeli postavit město. Museli se seznámit s principy stavění měst, budovami, které se zde nacházejí, čtení v mapách a kartografií a také zakreslováním města do map. Úkol vypadal jednoduše, ale domluvit se ve skupině bylo už horší. Každý projektant chtěl právě to své, a tak musel přijít na řadu kompromis a vzájemná domluva.

Týmy pak postupně stavěli budovy do společného města, přemýšlely, které budovy jsou ve městě třeba a proč a bez kterých bychom se naopak mohli obejít. Postavené město měly týmy za úkol překreslit do mapy. Tenhle úkol však nebyl vůbec jednoduchý.

Na závěr projektu proběhla debata o tom, co se žáci všechno dozvěděli. Tento projekt jim přiblížil matematiku trošku jinak, ale také jim ukázal, které profese se podílejí od počátku projektu po ukončení.

Projekt se žákům velmi líbil a jistě jim přinesl i nové informace do běžného života.

Po skončení projektového dne byla naplánována drakiáda. Nutno dodat, že jsme bedlivě sledovali počasí, jelikož předešlé dny nás provázely mlhy a deštíky, anebo bezvětří. Počasí se však umoudřilo a my jsme tento den mohli zakončit vycházkou k vysílači, kde jsme využili sílu větru a pokusili se pouštět draky k výšinám a do mraků. Jak už to bývá, někteří draci byli poslušní a v pohodě vylétli, jiní byli líní a drželi se stále při zemi.

Celý den byl příjemným zakončením školního týdne před podzimními prázdninami.