Družina – Projekt pozorování přírody 2024

V úterý 16. dubna 2024 nás ve školní družině navštívil ornitolog pan Navrátil s projektem  ,,Pozorování přírody“ v rámci MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) . I když se počasí předvedlo v aprílové náladě, tak nás neodradilo a vyrazili jsme směr ,,kačák“, kde na nás pan ornitolog čekal. Děti byly nadšené z pozorování ptactva a přírody pomocí dalekohledů. Mnohé měly možnost poprvé se seznámit s dalekohledem, vábničkami a netypickými ptačími hnízdy.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, např. že u nás v Němčanech hnízdí Pěnice, Strnadi, Slavíček a mnoho jiných. Slyšeli jsme Kukačku, viděli Motáka pochopa, který se řadí mezi dravce. Děti zaujalo povídání o Kukačce, která snáší vejce do cizích hnízd. Zajímavé odpoledne jsme ukončili v družině s hrnečkem teplého čaje.