Den otevřených dveří 2021

U příležitosti „znovuotevření“ zrekonstruované ZŠ a MŠ Němčany proběhl ve dnech 25. a 26. 6. 2021 Den otevřených dveří, který připravili zaměstnanci MŠ a ZŠ společně s Klubem přátel historie obce Němčany.

Návštěvníci měli možnost se v těchto dnech seznámit s budovou, která prošla v roce 2020 generální rekonstrukcí, navštívit nově vybudované třídy, zrekonstruované učebny, zázemí pro učitele a v neposlední řadě spatřit i moderně zařízenou kuchyň včetně jídelny pro děti.

Mnozí z návštěvníků mohli porovnat prostory školy za “jejich časů” a to, kde probíhá současná výuka a v budoucím školním roce i volnočasové aktivity. 

Součástí prohlídek bylo i nahlédnutí do kronik školy, fotoalb, zhlédnutí prací žáků a návštěva nově vybudovaného sportovního areálu v prostorách za školou, kde od příštího školního roku budou probíhat hodiny tělesné výchovy a kroužek atletiky.

Návštěva školy nepřinesla však jen možnost prohlídky zrekonstruovaných prostor, ale také umožnila setkání „spolužáků“ a „žáků“, kteří školou prošli v několika desetiletí. Vzpomínky na to, kde byla jejich třída, šatna, kdo byl jejich ředitelem, učitelem….i toto bylo cílem. Vrátit se do školních lavic, leč jen ve vzpomínkách. Bylo příjemné, poslechnout si výklad pamětníků nad fotkami, vidět úsměv na tváři.

Dle kladných, úsměvných reakcí návštěvníků a pěkných vzkazů v kronice, se Den otevřených dveří vydařil, a my se už nyní těšíme na nový školní rok 2021/2022, kdy se opětovně shledáme!