4. třída – Žijí mezi námi a nevidí nebo neslyší 2019

V úterý 15. října 2019 se žáci 4. třídy zúčastnili v Křenovicích praktického workshopu, pořádaného MAP II rozvoje pro vzdělávání a LORM – společností pro hluchoslepé, jehož cílem bylo získat informace o handicapovaných, jejich potřebách, o tom, jak se chovat k lidem s handicapem.

Žáci si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, průvodcovství, Braillovo slepecké písmo nebo komunikaci neslyšících osob a prstovou abecedu. Žáky velmi zaujala komunikace pomocí prstové abecedy, kterou si většina z nich rychle osvojila.