4. třída – Výroba krmítek 2019

V úterý 8. října 2019 se žáci 4. třídy sešli na školním dvoře, kde si pod vedením pana Patrika Hrozka v rámci projektu MAP II vyzkoušeli, co obnáší práce se dřevem při výrobě krmítka. Pro některé z nich to byla první zkušenost s technickými pracemi. Všechny dvojice zadaný úkol zdárně dokončily. Část krmítek bude zavěšena v okolí školy a doplňována vhodným krmivem dětmi z MŠ a ZŠ.