4. třída – Preventivní program Kyberšikana 2024

V úterý 9. dubna 2024 k nám do školy zavítala lektorka ze společnosti Podané ruce s tématem Kyberšikana. Žáci 4. třídy tak měli možnost diskutovat na toto téma, jak rozpoznat a řešit šikanu nejen ve škole, ale i doma či na internetu. Děti pracovaly v týmech, kde řešily a vyzkoušely si různé modelové situace. Z jejich reakcí bylo vidět, že je téma zajímá, baví a je aktuální. Náplň i pojetí bylo přínosné nejen pro děti, ale i pro nás dospělé pedagogy.