4. třída – Beseda s Ivonou Březinovou 2019

Čtení je nejen předmětem českého jazyka, ale je to také vyplnění volného času, prostředek k doplnění znalostí, nového poznání či zábava. Stále se mluví o tom, že dnešní děti ztrácí o čtení zájem, ale za naše žáky mohu hovořit o opaku. A jsem tomu ráda. Proto jsem také uvítala nabídku MAP Slavkov u Brna, který nabídl možnost besedy s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou na naší škole, která proběhla v úterý 12. listopadu.

Žáci čtvrté třídy se dopředu seznámili s některými jejími knihami, někteří žáci četli zapůjčené knihy z knihovny a ostatním pak referovali obsah knihy i své dojmy. Beseda byla velmi zajímavá a i žáci měli mnoho dotazů.

Paní spisovatelka Březinová všechny seznámila s tím, jak píše knihy, jak začíná, kde bere náměty i poznatky do svých knih, jaký je vlastně proces, než kniha dojde do svého cíle a mnoho dalšího.

Na závěr si měli možnost žáci nechat podepsat knihu od paní spisovatelky, kterou si přinesli z domu nebo si ji zakoupili na místě.

Beseda byla velmi přínosná a všem se velmi líbila.  Děkujeme MAP Slavkov za tuto možnost.