4. ročník – Dopravní hřiště 2022

Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci 4. třídy vydali na dopravní hřiště ve Vyškově za účelem získání průkazu mladého cyklisty.

Nejprve proběhla teoretická výuka v učebně, která byla zakončena testem znalostí z dopravních předpisů.  Teoretické znalosti si mladí cyklisté ověřili prakticky při jízdě na kole na dopravním hřišti.

Pro všechny zúčastněné to byla jistě cenná zkušenost, kterou zužitkují ve skutečném silničním provozu.