3. třída – Malí stavitelé 2018

Žáci třetí třídy jsou v rámci badatelských aktivit zapojeni do projektu EU, kde si postupně budou zkoušet práci stavitelů města, architektů, inženýrů, stavitelů mostů či věží. Projekt je pod vedením Malé technické univerzity a má za cíl žákům zprostředkovat matematiku trošku jinak.

V prvním tématu si žáci vyzkoušeli postavit město. Museli se seznámit s principy stavění měst, budovami, které se zde nacházejí, čtení v mapách a kartografií a také zakreslováním města do map. Úkol vypadal jednoduše, ale domluvit se ve skupině bylo už horší. Každý projektant chtěl právě to svoje a tak musel přijít na řadu kompromis a vzájemná domluva. Čtyři týmy pak postupně stavěli budovy do společného města, přemýšlely, které budovy jsou ve městě třeba a proč a bez kterých bychom se naopak mohli obejít. Postavené město měly týmy za úkol překreslit do mapy. Tenhle úkol však nebyl vůbec jednoduchý.

Jelikož bylo pěkné počasí, vyrazili jsme společně i na hřiště, kde na žáky čekaly úkoly. Za jejich plnění získávali žáci kostičky, které pak využili v další aktivitě a to ve stavění svého vlastního města. Jako tým se museli společně domluvit, které budovy si do svého města pořídí a za kolik. I zde se často ukazovala individualita žáků. Ti si mnohdy chtěli prosadit to svoje bez domluvy a občas někdo koupil budovu, která sice nestála tolik, ale také její důležitost nebyla tak významná. Nutno říci, že se nakonec všichni domluvili a společně pak úkol zvládli velmi dobře.

Aktivity byly velmi pestré a žáky bavily. Myslím, že je to posunulo o trošku vpřed
a na město se budou dívat trošku jinak – třeba jako na svůj potenciální projekt.