2. třída – Malí stavitelé mostů 2019

Ve středu 27. února se ve 2. třídě uskutečnil projektový den pod vedením zkušené paní lektorky z Malé technické univerzity. Tentokrát na téma – Stavitel mostů. Cílem projektu bylo vzbudit v dětech zájem o techniku. Názorně a jednoduše poznávat technický svět kolem nás. Program na téma Stavitel mostů rozvíjí u dětí technické schopnosti, prostorovou orientaci, matematicko-logické myšlení.

V úvodu seznámila paní lektorka děti s tématem. Povyprávěla jim pohádku o životě našeho nejvýznamnějšího českého panovníkova Karla IV. a také o mostě, který nechal postavit. V praktické části žáci pracovali s oblíbenou stavebnicí Lego-Duplo. Vyzkoušeli si individuální i skupinovou formu práce. Vytvořili každý svůj vlastní most
a jeden společný, na kterém vyzkoušeli jeho stabilitu.

Jelikož bylo pěkné počasí, přesunuli jsme se na školní dvůr. Zde měly děti možnost vyzkoušet si v nádobě s vodou, které předměty plavou na vodě a které se naopak potopí. Na závěr programu paní lektorka zhodnotila jeho průběh a pomocí pracovních listů si s dětmi zopakovala nabyté zkušenosti, informace a dovednosti. Výukový program se dětem velmi líbil a budeme se těšit na příští lekci na téma Stavitel věží.