1. třída – Škola hrou 2024

V prvním dubnovém týdnu jsme se rozhodli využít krásného jarního počasí a vyzkoušet učení mimo třídu. Naše matematické dobrodružství bylo zaměřeno na trénování sčítání a odčítání do 20. Hravou formou jsme tak procvičovali matematické dovednosti.

 A protože se nám na hřišti líbilo a počasí přálo, pokračovali jsme hodinou prvouky. Zde děti musely vyluštit dvě tajenky, které byly úzce spojené s tématy, která jsme probírali od začátku školního roku.

Učení na čerstvém vzduchu je super a brzy si to zase zopakujeme! 😊