1. třída – Knihovna a Zoo Vyškov 2024

Máme téměř polovinu května a naši prvňáčci už umí všechna písmenka. Proto jsme se vydali do Vyškova do Knihovny Karla Dvořáčka. Zde pro ně měla paní Němečková připraven bohatý program, který však začal prohlídkou knihovny samotné. Žáci byli ohromeni velikostí, ale také vybavením a spoustou knih, které zde byly k vidění. Zapojili se do vysvobozování skřítka Knihovníčka, když museli plnit různé pohádkové úkoly, přičemž si jednotlivé úkoly sami četli. Vysvobození se zdařilo a nás tedy čekala druhá cesta – do ZOO.

Zde nás již čekala paní Vymazalová, která žáky provedla celou ZOO a zavedla je do míst, kam se normální návštěvníci nedostanou. Žáci krmili lamy, kozy, lemury, koně… u každého zvířete se vždy zastavili a řekli si zajímavosti. Nejvíce však žáky zaujali králíčci, které si mohli chovat tak dlouho, jak se to líbilo samotným zvířátkům. Pro mnohé to byl první kontakt. Na konci cesty si také mohli vyzkoušet podojit krávu v podobě simulace a také různé staré manuální stroje. Sluníčko nám celou dobu svítilo a žáci si odváželi spoustu hezkých dojmů a zážitků.