Výukové materiály ZŠ

K otevření souboru .flipchart je nutné mít nainstalovaný software ActivInspire.

Ke stažení:

AJ pro 3. ročník   (pdf 348 kB)
AJ pro 3. ročník   (pdf 950 kB)

ČJ 01 Slovní druhy.flipchart   (zip 711 kB)
ČJ 01 Slovní druhy   (pdf 1,45 MB)
ČJ 02 Podmět a přísudek.flipchart   (zip 609 kB)
ČJ 02 Podmět a přísudek   (pdf 1,29 MB)
ČJ 03Skloňování podstatných jmen – rod střední.flipchart   (zip 546 kB)
ČJ 03Skloňování podstatných jmen – rod střední   (pdf 1,99 MB)
ČJ 04 Skloňování podstatných jmen – rod ženský.flipchart   (zip 528 kB)
ČJ 04 Skloňování podstatných jmen – rod ženský   (pdf 1,74 MB)
ČJ 05 Skloňování podstatných jmen – rod mužský 1.flipchart   (zip 785 kB)
ČJ 05 Skloňování podstatných jmen – rod mužský   (pdf 1,28 MB)
ČJ 06 Skloňování podstatných jmen – rod mužský 2.flipchart   (zip 442 kB)
ČJ 06 Skloňování podstatných jmen – rod mužský 2   (pdf 1,24 MB)
ČJ 07 Slovesa.flipchart   (zip 524 kB)
ČJ 07 Slovesa   (pdf 1,52 MB)
ČJ 08 Slovesa procvičování.flipchart   (zip 896 kB)
ČJ 08 Slovesa procvičování   (pdf 1,75 MB)
ČJ 09 Přímá řeč.flipchart   (zip 239 kB)
ČJ 09 Přímá řeč   (pdf 1,99 MB)
ČJ 10 Nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět.flipchart   (zip 810 kB)
ČJ 10 Nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět   (pdf 1,31 MB)
ČJ 11 Časování sloves.flipchart   (zip 548 kB)
ČJ 11 Časování sloves   (pdf 1,49 MB)
ČJ 12 Podstatná jména.flipchart   (zip 414 kB)
ČJ 12 Podstatná jména   (pdf 1,48 MB)
ČJ 13 Rozlišování ú, ů.flipchart   (zip 924 kB)
ČJ 13 Rozlišování ú, ů   (pdf 1,48 MB)
ČJ 14 Párové souhlásky v – f.flipchart   (zip 301 kB)
ČJ 14 Párové souhlásky v – f   (pdf 1,03 MB)
ČJ 15 Párové souhlásky s-z, š-ž.flipchart   (zip 1,335 MB)
ČJ 15 Párové souhlásky s-z, š-ž   (pdf 1,19 MB)
ČJ 16 Párové souhlásky d-t,ď-ť.flipchart   (zip 298 kB)
ČJ 16 Párové souhlásky d-t,ď-ť   (pdf 1,12 MB)
ČJ 17 Párové souhlásky p-b.flipchart   (zip 1,688 MB)
ČJ 17 Párové souhlásky p-b   (pdf 1,13 MB)
ČJ 18 Párové souhlásky h -ch.flipchart   (zip 533 kB)
ČJ 18 Párové souhlásky h -ch   (pdf 1,20 MB)
ČJ 19 Abeceda.flipchart   (zip 388 kB)
ČJ 19 Abeceda   (pdf 1,18 MB)
ČJ 20 vyjm.slova B.flipchart   (zip 926 kB)
ČJ 20 vyjm.slova B   (pdf 1,69 MB)

PRV 1_Roční období.flipchart   (zip 4,881 MB)
PRV 1_Roční období   (pdf 2,19 MB)
PRV 2_Časová orientace.flipchart   (zip 2,38 MB)
PRV 2_Časová orientace   (pdf 2,21 MB)
PRV 3_Velikonoce.flipchart   (zip 1,302 MB)
PRV 3_Velikonoce   (pdf 1,48 MB)
PRV 4_Jarní příroda.flipchart   (zip 4,817 MB)
PRV 4_Jarní příroda   (pdf 2,11 MB)
PRV 5_Zvířata na statku.flipchart   (zip 7,582 MB)
PRV 5_Zvířata na statku   (pdf 2,07 MB)
PRV 6_Česká republika.flipchart   (zip 3,478 MB)
PRV 6_Česká republika   (pdf 2,25 MB)
PRV 7_Jedeme na výlet.flipchart   (zip 2,41 MB)
PRV 7_Jedeme na výlet   (pdf 2,06 MB)
PRV 8_Kulturní události.flipchart   (zip 597 kB)
PRV 8_Kulturní události   (pdf 1,56 MB)
PRV 9_Nakupování.flipchart   (zip 889 kB)
PRV 9_Nakupování   (pdf 1,63 MB)
PRV 10_Povolání.flipchart   (zip 3,001 MB)
PRV 10_Povolání   (pdf 1,91 MB)
PRV 11_Dopravní výchova.flipchart   (zip 746 kB)
PRV 11_Dopravní výchova   (pdf 1,96 MB)
PRV 12_Materiály.flipchart   (zip 764 kB)
PRV 12_Materiály   (pdf 1,26 MB)
PRV 13_Pomocníci v domácnosti.flipchart   (zip 1,77 MB)
PRV 13_Pomocníci v domácnosti   (pdf 1,45 MB)
PRV 14_Vaření.flipchart   (zip 882 kB)
PRV 14_Vaření   (pdf 1,81 MB)
PRV 15_Člověk ve společnosti.flipchart   (zip 1,753 MB)
PRV 15_Člověk ve společnosti   (pdf 2,24 MB)
PRV 16_Letní příroda I.flipchart   (zip 2,628 MB)
PRV 16_Letní příroda I.   (pdf 2,15 MB)
PRV 17_Létní příroda II.flipchart   (zip 5,541 MB)
PRV 17_Létní příroda II.   (pdf 2,18 MB)
PRV 18_Letní počasí.flipchart   (zip 6,363 MB)
PRV 18_Letní počasí   (pdf 1,97 MB)
PRV 19_Letní prázdiny.flipchart   (zip 1,547 MB)
PRV 19_Letní prázdiny   (pdf 1,30 MB)
PRV 20_Lidské tělo a péče o něj.flipchart   (zip 4,657 MB)
PRV 20_Lidské tělo a péče o něj   (pdf 2,03 MB)