Matematický klokánek 2022

V pátek 18. 3. probíhala na školách mezinárodně koordinovaná soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Této soutěže se zúčastnilo i 14 žáků 4. ročníku ZŠ Němčany.   Soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení.

Mezi nejúspěšnější řešitele se zařadili:

Martin Sedláček     100 b

Tobiáš Sedláček       79 b

Václav Mrázek         74 b

Zuzana Dočkalová    64 b

Daniel Nováček        54 b