Kroužky zahájily 2021

Jako každý rok i letos škola nabízí žákům volnočasové aktivity po vyučování. Již pátým rokem probíhá atletika, kterou i letos vede paní učitelka Zuzana Olejníková a Tereza Sedláčková. Žáci 1. a 4. ročníku se seznámí se základy atletické abecedy, vyzkouší si různé sportovní disciplíny.

Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. ročníků m také na naší škole tradici. Již třetím rokem ho vede Ing. Martina Čechová, která své znalosti předává i paním učitelkám.

Úplným nováčkem je kroužek vědecký pro 1. a 4. třídu. Žáci se pod vedením pana Patrika Hrozka seznámí s prací s nářadím, sestaví modely ze stavebnic a pokusí se využít i tablety.

O kroužky je každoročně velký zájem, tak přeji, abychom je mohli nabízet po celá školní rok.

Mgr. Zuzana Olejníková