4. třída – Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 se žáci 4. ročníku připojili k 17. ročníku soutěže Matematický klokan.

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Matematický klokan se snaží zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh.

Soutěží se v kategorii CVRČEK (žáci 2. až 3. tříd), KLOKÁNEK (4. a 5. třídy), BENJAMIN (6. a 7. třídy) a KADET (8. a 9. třídy), JUNIOR (1. – 2. ročník SŠ) a STUDENT (3. – 4. ročník SŠ).

Čtvrťáci měli za úkol vyřešit celkem 24 úloh. Úlohy jsou podle obtížnosti hodnoceny 3, 4 a 5 body. Za každou nesprávnou odpověď se odečítá 1 bod, za neřešenou úlohu se neodečítá nic. Aby žáci neskončili v mínusu, mají přiděleno 24 bodů.

Mezi nejúspěšnější řešitele naší třídy 17. ročníku patří:

Jeňa Boreček 80 bodů

Štěpán Procházka 64 bodů

Šárka Pospíšilová 59 bodů

Kristýna Dohnalová 57 bodů

Nika Uhrová 52 bodů

Podrobné informace o soutěži si můžete přečíst na https://matematickyklokan.upol.cz/.