ZŠ – Výlet Punkevní jeskyně 2024

Závěr školního roku patří školním výletům. Tentokrát se školáci vydali do Moravského krasu, aby navštívili Punkevní jeskyně a propast Macochu.

Autobus nás vysadil na parkovišti u Skalního Mlýna, odkud jsme se procházkou podél řeky Punkvy vydali ke vstupu do Punkevních jeskyní. V jeskyních jsme obdivovali mimořádné krasové jevy, vyzkoušeli si cestu chodbou v absolutní tmě a krásu propasti Macocha z jejího dna. Bohužel zlatý hřeb naší návštěvy – plavba lodí po řece Punkvě musela být z bezbečnostních důvodů zkrácena pro vysoký stav hladiny řeky.

Lanovkou jsme se vyvezli na horní můstek propasti, kde pro nás byl v restauraci Macocha připraven výborný oběd. Následoval rozchod, nákup suvenýrů a společné foto. Při zpáteční cestě k autobusu jsme využili opět lanovku a turistický vláček. Unavení ale se spoustou zážitků jsme se před 16 hodinou vrátili domů.